Go to Top

Dozvola za rad

Konkursi

Javne nabavke

Nastavni portalFakultet umetnosti u Nišu dobio NIO akreditaciju

Objavljeno

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dana 1.11.2016. godine, doneo je odluku o akreditaciji Fakulteta umetnosti u Nišu u oblasti humanističkih nauka – muzička umetnost, likovna umetnost, primenjena umetnost i dizajn, nauke o umetnosti za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Prethodne aktivnosti ...

Fakultet umetnosti u Nišu dobio NIO akreditaciju

Objavljeno

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dana 1.11.2016. godine, doneo je odluku o akreditaciji Fakulteta umetnosti u Nišu u oblasti humanističkih nauka – muzička umetnost, likovna umetnost, primenjena umetnost i dizajn, nauke o umetnosti za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Prethodna obaveštenja ...

Fakultet umetnosti u Nišu dobio NIO akreditaciju

Objavljeno

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dana 1.11.2016. godine, doneo je odluku o akreditaciji Fakulteta umetnosti u Nišu u oblasti humanističkih nauka – muzička umetnost, likovna umetnost, primenjena umetnost i dizajn, nauke o umetnosti za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa.

Prethodne vesti ...