Излoжбa илустрaциja “Слoвeнскa митoлoгиja” Aнитe Mилић, дoцeнтa нa Дeпaртмaну зa примeњeнe умeтнoсти Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу oтвoрeнa je у чeтвртaк, 30. aвгустa 2018. гoдинe, сa пoчeткoм у 20 чaсoвa у Сaлoну 77 у Tврђaви у Нишу.

 

“Постоје небројани покушаји да се проникне у суштину словенске митологије. Пратећи трендове савремене илустрације, ауторка изложбе оживљава митове и ствара записе у камену остављајући траг за тумачење, не дозвољавајући тиме да исчезне свест о магији старих словена, вишим и нижим слојевима божанства (мисли се на пантеон и митолошка бића).

Ауторка илустрацијом објашњава природне појаве у које су древни словени веровали, у којима доминирају сукобљене силе попут јаве и стварности, ноћи и сумрака, јаловог и плодног, патње и задовољства, реда и хаоса, злобе и добра, стварања и разарања, светлости и сенки…

Уз рад стоје легенде, кратки текстови писца Ненада Гајића којим ауторка објашњава илустрације.

Уз илустроване представе митолошких бића на изложби ће се појавити и 13 богова словенског пантеона на камену и две илустроване књиге.”

Comments are closed.