Излoжбa зaвршних рaдoвa студeнaтa Maстeр aкaдeмских студиja Дeпaртмaнa зa примeњeнe умeтнoсти пoд нaзивoм “МАСТЕР 2018” бићe oтвoрeнa у Гaлeриjи сaврeмeнe ликoвнe умeтнoсти – Пaвиљoн у тврђaви, у нeдeљу, 17. jунa 2018. гoдинe, сa пoчeткoм у 20 чaсoвa. Свoje рaдoвe Излaжу: Aндриjaнa Aнтaнaсиjeвић, Aнa Брaнкoвић, Хeлeнa Ћирић, Mилeнa Симић, Mилицa Куjунџић, Дejaн Ристић и Maркo Цурк.

 

“Седам студената и седмо излагање завршних радова студената Мастер академских студија Департмана за примењене уметности, Факултета уметности у Нишу, Универзитета у Нишу. Некоме је можда симболичан број, али пре свега, изложени радови резултат су успешног петогодишњег студирања и неисцрпног истраживачког рада на одабраним темама. За то време, свако од њих током уметничко-истраживачког рада развио је према свом сензибилитету, индивидуално интересовање за поједине области графичког дизајна и без обзира на хетерогеност уметничких ставова њихова дела представљају јединствену платформу кроз коју ови млади ствараоци тек почињу своја истраживања, развијају их и дефинишу.

АНДРИЈАНА АНТАНАСИЈЕВИЋ студенткиња два студијска програма, решава проблем графичког обликовања дигиталним цртежима којим илуструје дечија права, а који су базирани на дечијем цртежу. Штампане илустрације изложене као фрагмент једне целине чија је форма круг, један је од медија којим Андријана сагледава суштину проблема кроз Јунгово (Карл Густав Јунг) тумачење истих. Други медиј којим се изражава је анимација, као један од начина да се материја оживи зарад лакшег декодирања поруке у комуникацији. Друштвено ангажована, ова тема има за циљ да јавно „каже“ оно што је детету забрањено, онемогућено, ускраћено, да укаже на суштину мајорног проблема глобалних размера, јер заборављамо чињеницу да су деца будући људи.

 

АНА БРАНКОВИЋ подиже вео тајни са књижевних дела Едгара Алана Поа бавећи се криптографијом у илустрацији и декодира шифроване поруке у његовим делима, комуницирајући са публиком кроз наизглед апстрактну илустрацију којом се откривају скривени садржаји Едгарових језивих прича. Ана предочава суштину његове књижевности и наводи на даље размишљање које води ка открићу нових поука у нама самима.

 

ХЕЛЕНА ЋИРИЋ полазећи од научне хипотезе и древних цивилизација које су највише допринеле развоју календара, Хелена осмишљава бесконачни календар који у сваком тренутку може приказати датум за сваку следећу годину, била она преступна или не. Не одричући се естетског у делу, као ни функционалног, креира интерактивни календар који представља неку врсту уметничке инсталације у простору.

МИЛЕНА СИМИЋ дизајнира амбалаже од рециклириног материјала, за прехрамбене производе, и на поучан и шаљив начин привлачи пажњу корисницима да активно учествују у очувању животне средине, чиме подиже еколошку свест код људи.

 

МИЛИЦА КУЈУНЏИЋ истражује актуелне иновације у амбалажи кроз апликацију у којој

би корисник могао да кодира свој ДНК, брендира компанију за генетско инжењерство ВИРУM ДEИ, и ставља акценат на интерактивну амбалажу производа компаније.

 

ДЕЈАН РИСТИЋ мапирањем културних знаменитости града Ниша у виду интерактивне мапе, и са циљем да што боље и веродостојније представи културне знаменитости (како самим грађанима, људима у Србији, тако и туристима), град Ниш издваја као један од водећих градова у Србији, коме је стало до саме културе и културних споменика и који уједно прати туристичке градове широм Европе.

 

МАРКО ЦУРК провоцира и наводи нас на разишљање о рециклирању отпада и односу према природи, иновативним решењем у области графичког дизајна, дајући просторној форми плаката посебан значај под називом Просторни плакат / рециклирана тродимензионалност.

 

Изложбу МАСТЕР 2018. схватили смо као прилику да студенти покажу своју надареност и ангажовано креативно размишљање из уже стручне области графичког дизајна и као доказ да су спремни за даље усвајање знања и дизајнерског умећа које савремено доба са собом носи.

Пожелимо им срећу и успех у свету уметности!”

доц. Анита Милић

 

Comments are closed.