Ментор: Мр Анђела Данковић, редовни професор

Програм:

К. Ф. Е. Бах – Концерт д-мол
Ф. Шуберт – Интродукција и варијација на тему “Увело Цвеће“
Е. Варезе – Денсити 21.5. за флауту соло

 

Четвртак  21.09.2023. 11,00 часова

сала бр. 6 Факултета уметности у Нишу

 Кнегиње Љубице  10, Ниш

Comments are closed.