Go to Top

Doktorska izložba mr Stevana Kitića u Beogradu

U četvrtak, 27. jula 2017. godine otvorena je doktorska izložba mr Stevana Kitića, pod nazivom "Poetika gomile" u Prodajnoj galeriji Beograd. Izložba će biti otvorena do 14. avgusta 2017. godine.