Go to Top

Profesor dr Dimitrije Bužarovski počasni doktor Univerziteta u Nišu

Na predlog NUN veća Fakulteta umetnosti u Nišu, Senat Univerziteta u Nišu jednoglasno je doneo odluku o dodeli počasnog doktorata eminentnom profesoru dr Dimitriju Bužarovskom, gostujućem profesoru na Fakultetu umetnosti u Nišu.