Go to Top

Promocija udžbenika dr Dimitrija Bužarovskog “Sociologija muzike” na Fakultetu umetnosti u Nišu

Promocija udžbenika "Sociologija muzike", autora dr Dimitrija Bužarovskog, počasnog doktora Univerziteta u NIšu, održaće se u petak 10. marta 2017. godine od 19 sati na Fakultetu umetnotnosti u Nišu u sali broj 6. Na promociji još jednog značajnog izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu, pored autora, govoriće recenzenti prof. dr Dragan Žunić, redovni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu i prof. dr Trena Jordanoska, muzikolog i vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju, kao i dr Danijela Zdravić Mihailović, upravnik Izdavačkog centra Fakulteta umetnosti. Na promociji će nastupiti i pijanistkinja Ema Potevska Popivoda koja će izvesti kompoziciju Dimitrija Bužarovskog - Večerinke (Nokturna) op. 49 i op. 52.

"Sociologija muzike" predstavlja rezultat autorovog dugogodišnjeg rada na problemima povezanosti muzike i društva, iz kojeg su, između ostalog, proizašla i dva velika istraživačka projekta o muzičko-žanrovskoj preferenciji srednjoškolaca i studenata izvedeni u Makedoniji i SAD krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina XX veka. Ona se konsekventno nadovezuje na ostale četiri knjige koje je autor objavio na srpskom jeziku poslednjih pet godina (Istraživačke metodologije, Istorija estetike muzike, Muzikonomija i Sonologija) i predstavlja veoma važnu kariku u njihovom umrežavanju u savremenom muzikološkom sistemu.

Knjiga se sastoji iz četiri poglavlja: Muzika i društvo, Muzika i socijalizacija, Muzika i društvene institucije, i Muzika i kultura. Vidljivo je da se u naslovima uvek javlja termin muzika. Ovaj paralelizam pre svega treba da potvrdi autorov pristup u kojem su aplicirane sociološke kategorije u specifično područje muzičkog fenomena. Takođe, ova dvostrukost označava da muzički fenomen ima svoju autonomnost ali ujedno stupa i u interakcijski odnos sa društvenim fenomenima. U knjizi postoji i izvesna gradacija razmatranja problema prema poslednjem poglavlju o muzici i kulturi, jer upravo to je centralno područje u kojem egzistira muzički fenomen.

 

Ema Potevska Popivoda, klavir

Ema Potevska Popivoda je pijanistkinja sa izgrađenom i bogatom internacionalnom karijerom. Svoje obrazovanje je stekla studirajući kod renomiranih pijanista i profesora ‒ Stele Slejanske, Akilesa del Vinja, (Aquiles Delle Vigne), Vilijama Hauarda (William Howard), Borisa Romanova, Arbo Valdme (Arbo Valdma) i Rite Kinke. Godine 2014. doktorirala je na studijama za klavirsku interpretaciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplјu pod mentorstvom profesora Stele Slejanske i Dimitrija Bužarovskog. Nјen koncertni repertoar sadrži klasična dela ali i dela savremenih autora, i inovativnih muzičkih projekata u kojima se javlјa i kao kreator i kao izvođač. Među njenim nastupima izdvajaju se: solistički koncert u Symphony Hall-u u Tokiju, solista sa Regionalnim orkestrom Kan i Didžejem Derikom Mejem, muzička fuzija klasike i elektronike za didžeja, klavir i orkestar u Acropolis areni u Nici, koncerti trija Mezzo u Rimu i Gdanjsku, solistički nastup sa kanadskom filharmonijom West Coast Symphony, koncert u Devonia Hall-u u Londonu, solistički koncert u Teatro Marchello u Rimu, solistički koncert u MC Gallery u Nјujorku, koncert u Kralјevskom pozorištu u Crnoj Gori, koncert u Wiener Hall-u u Salcburgu i koncert u Mirbach Palace-u u Bratislavi. Ema Potevska Popivoda radi kao profesor klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Štipu, u Makedoniji.

Dimitrije Bužarovski - Večerinke (Nokturna)

Večerinke (Nokturna) Dimitrija Bužarovskog su varijacije na narodne makedonske pesme koje su se uobičajeno izvodile za vreme večernjih okuplјanja kao deo urbanog folklora. Napisane su u prepoznatlјivom multižanrovskom i multistilističkom maniru Bužarovskog u kojem dominira neoromantični pristup, sa jasnim aluzijama na Šopenov i Listov virtuozni pijanizam, uz neoklasične, impresionističke i džez fakture. Večerinke su komponovane u dva navrata: Devet Večerinki op. 49, 1999–2000. godine, za vreme boravka Bužarovskog u SAD, i sledeća četiri – Večerinke op. 52 u 2003. godini. Zamišlјene su da se izvode kao celina u kojoj postoji dramaturški razvoj oblika ciklusa, ali i kao pojedinačne kompozicije. Integralno ih je izveo Bužarovski na resitalu održanom u Skoplјu 2004. godine, a pored velikog broja pojedinačnih izvođenja različitih pijanista, u celini ih je izvela i Ema Potevska Popivoda na koncertu u Muzeju savremene umetnosti u Skoplјu, 28. februara ove godine.