Alumni Fakulteta umetnosti u Nišu mas. Aleksandar Raos, najmlađi student koji je upisao i završio, kao jedan od najreprezentativnijih studenata Fakulteta, nedavno je odbranio i master rad na Akademiji za glasbo u Ljublјani, Slovenija. Komisija u sastavu eminentnih profesora i pijanista: prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak, prof. Hinko Has, prof. Tatjana Ognjanovič, prof. Tomaž Petrač i prof. Vladimir Mlinarič, predložila je ocenu – Summa cum laude (sa najvišom akademskom odlikom)! Čestitamo i želimo puno uspeha u dalјem radu! Aleksandar je trenutno na usavršavanju na Hochschule für Musik und Theater u Hamburgu, u klasi eminentnog pijaniste prof. Aleksandra Madžara.

Comments are closed.