ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2022.

Анкетирање 2022.

Предавање и изложба проф. др Изабеле Рудзке у оквиру Еразмус + мобилности наставника

Факултет уметности у Нишу, у оквиру Еразмус + мобилности наставника, организује предавање и изложбу проф. др Изабеле Рудзке, професора Универзитета Адам Мицкијевич у Познању, на Факултету педагогије и ликовних уметности у Калишу, у Пољској. Предавање „Singularity of Space. Art as an Open Time Horizon”, биће одржано у среду, 27. априла 2022. године…

Фeстивaл “Bassiona”, у oргaнизaциjи Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу, бићe oдржaн 14. и 15. aприлa 2022. гoдинe у Кoнцeртнo-излoжбeнoм прoстoру ФУ.