Факултет уметности у Нишу делатност високог образовања остварује кроз академске студије акредитованих студијских програма.

Основне академске студије трају четири године, односно 8 семестара, а студенти завршетком основних академских студија остварују 240  ЕСПБ. Стечена знања на основним академским студијама омогућују наставак усавршавања на мастер академским студијама.

Мастер академске студије трају једну годину, односно 2 семестра, а студенти завршетком мастер академских студија остварују 60  ЕСПБ. Стечена знања на мастер академским студијама омогућују наставак усавршавања на специјалистичким и докторским студијама.