Go to Top

Dozvola za rad

Konkursi

Javne nabavke

Nastavni portalFakultet umetnosti u Nišu i Uprava za kulturu Grada Niša potisali protokol o saradnji

Objavljeno

U sredu 20. maja 2015. godine, u prostorijama Medija centra u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu i Uprava za kulturu Grada Niša potpisali su protokol o saradnji u cilju promovisanja kuturnog identiteta Fakulteta i Grada Niša, kao i njihovih zajedničkih vrednosti u oblasti kulture. U ime Fakulteta Protokol je potpisala, dekan Fakulteta umetnosti, prof. dr Suzana Kostić dok je u ime Uprave za kulturu Protokol potisao načelnik Uprave Nebojša Stevanović. Opširnije >>

Prethodne aktivnosti ...