Go to Top

Dozvola za rad

Konkursi

Javne nabavke

Nastavni portalSvečana dodela indeksa 2016

Objavljeno

Svečana dodela indeksa održaće se u ponedeljak, 03.oktobra 2016. godine sa početkom u 13 sati u Koncertno - izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti, ulica Knjaževačka 2a.

Solistički resital Andrije Mamutovića u Leskovcu

Objavljeno

Andrija Mamutović, asistent na Fakultetu umetnosti u Nišu, održaće celovečernji resital u sali opštine Leskovca, u četvrtak 22. septembra 2016. godine sa početkom u 20 sati. Na programu su dela Baha, Šopena, Debisija, Rahmanjinova...

Uspešna odbrana doktorske disertacije Igora M. Nikolića

Objavljeno

Igor M. Nikolić, asistent na Fakultetu umetnosti u Nišu, uspešno je odbranio doktorsku disertaciju sa temom "Procena muzičkih sposobnosti u procesu identifikacije muzički talentovanih učenika mlađeg školskog uzrasta". Javna odbrana doktorske disertacije održana je u ponedeljak, 19. septembra 2016. godine na Pedagoškom fakultetu u Vranju Univerziteta u Nišu, pred komisijom u sastavu: Akademik prof. dr Marjan Blažič, redovni profesor Pedagoškog fakulteta u Ljubljani - mentor, Prof. dr Slobodan Kodela, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu - mentor, Prof. dr Dragana Stanojević, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta u Vranju - predsednik komisije, Prof. dr Srboljub Đorđević, redovni profesor Pedagoškog fakulteta u Vranju - član, Prof. dr Buba Stojanović, vanredni profesor Pedagoškog fakulteta u Vranju - član. Čestitamo!

Prethodne aktivnosti ...