СЕКРЕТАРИЈАТ

У овој организационој јединици из делатности Факултета обављају се следећи послови: правни, кадровски, рачуноводствени, послови везани за наставу, административни, технички и други сродни послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Факултета. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета.

Секретар Факултета

Александра Радосављевић

+381 18 295 096

aleksandra@artf.ni.ac.rs

Шеф Кабинета декана

Ивана Ђелић

+381 18 245 379

+381 18 295 096

ivana@artf.ni.ac.rs

Руководилац правних, кадровских и административних послова – Шеф Службе

Владимир Ђокић

+381 18 522 396

vlada@artf.ni.ac.rs

 

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Душица Радоњић

+381 18 522 396

dusica@artf.ni.ac.rs

 

Референт за правне, кадровске и административне послове

Јелена Петровић

jelena@artf.ni.ac.rs

+381 18 522 396

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – Шеф Службе

Снежана Мирковић

+381 18 522 396

snezanam@artf.ni.ac.rs

 

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Анђела Вујачић

andjela@artf.ni.ac.rs

+381 18 522 396

 

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Владимир Станимировић
vladimir@artf.ni.ac.rs
+381 18 522 396

Руководилац рачуноводствено-финансијских послова – Шеф Службе

Снежана Стефановић

+381 18 206 500

snezanas@artf.ni.ac.rs

 

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Братислава Миловановић

+381 18 206 500

bratisla@artf.ni.ac.rs

 

Самостални стручнотехнички сарадник за послове инвестиционог и техничког одржавања

Стеван Жунић

+381 18 513 271

stevan@artf.ni.ac.rs

Домар – Шеф Службе

Горан Ђорђевић

 

Чистач

Живана Филиповић

Драган Спасић

Миодраг Миљковић

Данијела Михаиловић

Марина Петровић