СЕКРЕТАРИЈАТ

У овој организационој јединици из делатности Факултета обављају се следећи послови: правни, кадровски, рачуноводствени, послови везани за наставу, административни, технички и други сродни послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Факултета. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета.

Секретар Факултета

Владимир Ђокић

+381 18 295 096

vlada@artf.ni.ac.rs

Шеф Кабинета декана

Владимир Станимировић
vladimir@artf.ni.ac.rs

+381 18 513 272

+381 64 6456 029

Руководилац правних, кадровских и административних послова – Шеф Службе

Александра Радосављевић

+381 18 522 396

aleksandra@artf.ni.ac.rs

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове

Душица Радоњић

+381 18 522 396

dusica@artf.ni.ac.rs

 

Референт за правне, кадровске и административне послове

Сања Миловановић Јанковић

+381 18 522 396

sanja@artf.ni.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – Шеф Службе

Снежана Мирковић

+381 18 522 396

snezanam@artf.ni.ac.rs

Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Ивана Ђелић

ivana@artf.ni.ac.rs

+381 18 522 396

Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања

Анђела Вујачић

andjela@artf.ni.ac.rs

+381 18 522 396

Руководилац рачуноводствено-финансијских послова – Шеф Службе

Снежана Стефановић

+381 18 206 500

snezanas@artf.ni.ac.rs

 

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Братислава Миловановић

+381 18 206 500

bratisla@artf.ni.ac.rs

 

Самостални стручнотехнички сарадник за послове инвестиционог и техничког одржавања

Стеван Жунић

+381 18 513 271

stevan@artf.ni.ac.rs

Домар – Шеф Службе

Горан Ђорђевић

 

Домар

Драган Спасић

 

Чистач

Живана Филиповић

Данијела Михаиловић

Марина Петровић

Јелена Петровић