СЕКРЕТАРИЈАТ

У овој организационој јединици из делатности Факултета обављају се следећи послови: правни, кадровски, рачуноводствени, послови везани за наставу, административни, технички и други сродни послови који су од заједничког интереса за обављање делатности Факултета. Радом Секретаријата руководи секретар Факултета.

Секретар Факултета

Душица Радоњић

+381 18 295 096

dusica@artf.ni.ac.rs

Секретар Деканата

Ивана Ђелић

+381 18 245 379

+381 18 295 096

ivana@artf.ni.ac.rs

Шеф службе за опште и правне послове

Владимир Ђокић

+381 18 513 272

vlada@artf.ni.ac.rs

 

Стручни сарадник за опште и правне послове и јавне набавке

Александра Радосављевић

+381 18 513 272

aleksandra@artf.ni.ac.rs

Шеф службе за наставу и студентска питања

Снежана Мирковић

+381 18 522 396

snezanam@artf.ni.ac.rs

 

Референт за студентска питања

Анђела Вујачић

andjela@artf.ni.ac.rs

+381 18 522 396

Шеф службе за материјално-финансијско пословање

Снежана Стефановић

+381 18 206 500

snezanas@artf.ni.ac.rs

 

Стручни сарадник за материјално финансијске послове

Братислава Миловановић

+381 18 206 500

братисла@артф.ни.ац.рс

 

Стручни сарадник финансијске оперативе

Ива Рађеновић

+381 18 206 500

Стручни сарадник за инвестициону изградњу и одржавање објеката Факултета

Стеван Жунић

+381 18 513 271

stevan@artf.ni.ac.rs

Шеф службе

Живана Филиповић, помоћни радник

 

Горан Ђорђевић, домар

Драган Спасић, помоћни радник

Миодраг Миљковић, помоћни радник

Данијела Михаиловић, помоћни радник

Марина Петровић, помоћни радник