НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ

ДОЦЕНТИ

НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА

САРАДНИЦИ

Ангажовани наставници других високошколских установа

  1. Др Небојша Милићевић, ванредни професор Универзитета у Нишу, Филозофског факултета у Нишу
  2. Др Марина Матејевић, редовни професор Универзитета у Нишу, Филозофског факултета у Нишу
  3. Др Миомира Ђурђановић, редовни професор Академије уметности Универзитета у Новом Саду
  4. Др Слободан Кодела, редовни професор Факултета уметности у Приштини, са привременим седиштем у Звечану Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици
  5. Маринa Денић, редовни професор Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косојској Митровици – Звечану
  6. Др Миа Арсенијевић, ванредни професор Факултета педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу
  7. Др Дејан Тубић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици
  8. Др Младен Марковић, доцент Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду
  9. Др Милица Војводић Савић, доцент Педагошког факултета у Сомбору Универзитета у Новом Саду