Снежана Драмбареан

Снежана Драмбареан (1959), дипломирала на Одсеку за енглески језик Филозофског факултета у Нишу. На Факултету уметности ради од 2005. године. Велики део своје професионалне каријере провела радећи на Универзитету у Нишу као виши стручни сарадник за протокол (1986-2005), а од 1992. године ради и као овлашћени судски преводилац за енглески језик по овлашћењима Министарства правде Републике Србије. У периоду рада на Универзитету, компилатор и аутор више информативних публикација о Универзитету у Нишу на српском и енглеском (1992, 2000, 2003), као и монографија 30 година Универзитета у Нишу (у коауторству са З. Павловић, 1995) и 10 година Више музичке школе у Нишу (у коауторству са Тимошенком Милосављевићем и мр Милорадом Вељковићем-Шпајом, 1997). Вишегодишњи стални преводилац за већи број стручних и научних часописа (“Зборник Народног музеја у Нишу”, “Facta Universitatis” –  научни часопис Универзитета у Нишу, “Теме” – часопис Универзитета у Нишу за социјалну теорију и праксу, југословенски спортски часопис “Flex”, итд.), као и бројних каталога, зборника радова и других публикација институција у области културе и образовања. Аутор је уџбеника енглеског језика Tune Up Your English за студенте музике, као и Енглеско-српског речника музичких термина и израза (у коауторству са Д. Драмбареаном) са 16000 обрадјених енглеских израза и термина у области музике и преко 18000 значењских одредница на српском обогаћених одговарајућим објашњењима, међусобним синонимским и инфо линковима. Својевремено, учесник летње школе Британског савета (“Савремени енглески језик: употреба и пракса” Свонси, Велс, Велика Британија) као стипендиста Републичког фонда за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу, као и већег броја међународних семинара, посебно у области американистике (Интеруниверзитетски центар у Дубровнику 1988-90), али и на тему развоја и унапређења високог образовања (SEE-HEAD 03, Развој управних функција у високом образовању југоисточне Европе, Универзитет у Грацу, Аустрија; Високо образовање у Србији на путу ка Европи, Београд 2004, итд.). Учесник два Темпус пројеката.