MEЂУНAРOДНA СAРAДЊA

Од свог оснивања Факултет уметности у Нишу, остварује успешну сарадњу са сродним институцијама и удружењима у окружењу, као и са дипломатским представништвима и иностраним културним центрима у Нишу и Србији. Отварању нових перспектива и повезивања са сродним европским и светским универзитетима у многоме доприноси међународна сарадња коју остварује Универзитет у Нишу. Ради се о споразумима које је Универзитет у Нишу закључио са неким од најзначајнијих европских и светских универзитета.

ЕРАСМУС+

  • мр Катарина Ђорђевић, редовни професор
  • мр Јован Богосављевић, редовни професор