ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Музичка теорија

Студијски програм Музичка теорија – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење музичком педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима музичке педагогије на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за педагошки и креативан рад у школама за основно музичко образовање и основним школама опште-образовног типа, учешће у раду хорских ансамбала, институција културе и медија и наставак усавршавања на Мастер академским студијама.

Извoђaчкe умeтнoсти

Распоред предмета по Модулима:

Студијски програм Извoђaчкe умeтнoсти – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење педагогијом и извођачком уметношћу. Као такав, упоредив је са студијским програмима извoђaчких умeтнoсти на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за самосталну концертну активност, учешће у раду ансамбала, институцијама културе, за педагошки и креативан рад у школама за основно музичко образовање и наставак усавршавања на Мастер академским  студијама. По завршетку основних академских студија, студент стиче академски назив Дипломирани музички уметник са укупно остварених 240 ЕСПБ.

Сликарство

Студијски програм Основне академске студије – Сликарство  је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење ликовном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима сликарства на високошколским ликовним установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Структура студијског програма је конципирана у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у предшколским установама, основним школама, интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у ликовном животу и наставак усавршавања на мастер академским студијама. Студент завршетком студија  стиче академски назив Дипломирани ликовни уметник.

Графички дизајн

Студијски програм Графички дизајн – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење примењеном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима графичког дизајна на примењеним високошколским установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Садржај студијског програма је конципиран у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у предшколским установама, основним школама, интердисциплинарним истраживачким, графичким-дизајнерским и уметничким тимовима и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у уметничком животу и наставак усавршавања на мастер академским студијама. Студент завршетком студија стиче академски назив Дипломирани дизajнeр.