ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Музичка теорија и педагогија

 

Студијски програм Музичка теорија и педагогија – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење музичком педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима музичке педагогије на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за педагошки и креативан рад у школама за основно музичко образовање и основним школама опште-образовног типа, учешће у раду хорских ансамбала, институција културе и медија и наставак усавршавања на Мастер академским  студијама.

Клавир

 

Студијски програм Клавир – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење педагогијом и извођачком уметношћу. Као такав, упоредив је са студијским програмима клавира на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за самосталну концертну активност, учешће у раду ансамбала, институцијама културе, за педагошки и креативан рад у школама за основно музичко образовање и наставак усавршавања на Мастер академским  студијама. По завршетку основних академских студија, студент стиче академски назив Дипломирани музички уметник – пијаниста са укупно остварених 240 ЕСПБ.

Гудачки инструменти

 

Циљ студијског програма Гудачки инструменти – Основне академске студије је образовање музичког педагога који је оспособљен да практична и теоретска знања из области гудачких инструмената и других, практичних и теоретских музичких и опште-образовних области креативно примени у педагошком раду у школама за основно музичко образовање. У складу са тим, студијски програм има за циљеве развијање знања у методологији наставе гудачких инструмената (виолине, виоле, виолончела, контрабаса) и практично оспособљавање за њено успешно извођење. Циљ овог студијског програма је и изграђивање свестраног музичког извођача који може обављати самосталну концертну делатност и учествовати у камерним ансамблима, оркестрима и јавном музичком животу. Разноврсност и свеобухватност садржаја студијског програма имају за циљ стицање новог, координацију и систематизацију усвојеног знања и искуства у функцији оспособљавања за самосталан стручно-уметнички рад као и у циљу успостављања комплексног приступа литератури за гудачке инструменте, омогућавања темељног упознавања музичке педагогије и усмеравања ка успешном наставку школовања на мастер академским студијама.

Дувачки инструменти

 

Студијски програм Дувачки инструменти – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење педагогијом и извођачком уметношћу. Као такав, упоредив је са студијским програмима дувачких инструмената на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за самосталну концертну активност, учешће у раду камерних ансамбала, оркестара и институција културе, за педагошки и креативан рад у школама за основно музичко образовање и наставак усавршавања на Мастер академским  студијама. По завршетку основних академских студија, студент стиче академски назив Дипломирани музички уметник- флаутиста, кларинетиста, хорниста, са укупно остварених 240 ЕСПБ.

Соло певање

 

Циљ студијског програма Соло-певање – Основне академске студије је образовање музичког педагога који је оспособљен да практична и теоретска знања из области соло певања и других, практичних и теоретских музичких и опште-образовних области креативно примени у педагошком раду у школама за основно музичко образовање. У складу са тим, студијски програм има за циљеве развијање знања у методологији наставе соло-певања и практично оспособљавање за њено успешно извођење. Циљ овог студијског програма је и изграђивање свестраног музичког извођача – соло-певача који може обављати самосталну концертну делатност и учествовати у вокалним, хорским и вокално-инструменталним ансамблима, институцијама културе и јавном музичком животу. Разноврсност и свеобухватност садржаја студијског програма имају за циљ стицање новог, координацију и систематизацију усвојеног знања и искуства у функцији оспособљавања за самосталан стручно-уметнички рад као и у циљу успостављања комплексног приступа вокалној литератури, омогућавања темељног упознавања музичке педагогије и усмеравања ка успешном наставку школовања на мастер академским студијама.

Гитара

 

Студијски програм Гитара – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење педагогијом и извођачком уметношћу. Као такав, упоредив је са студијским програмима гитаре на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за самосталну концертну активност, учешће у раду ансамбала и институцијама културе, за педагошки и креативан рад у школама за основно музичко образовање и наставак усавршавања на Мастер академским  студијама. Студент по завршетку основних академских студија стиче академски назив Дипломирани музички уметник – гитариста са укупно остварених 240 ЕСПБ.

 

Хармоника

 

Циљ студијског програма Хармоника – Основне академске студије је образовање музичког педагога који је оспособљен да практична и теоретска знања из области хармонике и других, практичних и теоретских музичких и опште-образовних области креативно примени у педагошком раду у школама за основно музичко образовање. У складу са тим, студијски програм има за циљеве развијање знања у методологији наставе хармонике и практично оспособљавање за њено успешно извођење. Циљ овог студијског програма је и изграђивање свестраног музичког извођача – акордеонисте који може обављати самосталну концертну делатност и учествовати у раду ансамбала, институција културе и јавном музичком животу. Разноврсност и свеобухватност садржаја студијског програма имају за циљ стицање новог, координацију и систематизацију усвојеног знања и искуства у функцији оспособљавања за самосталан стручно-уметнички рад као и у циљу успостављања комплексног приступа акордеонистичкој литератури, омогућавања темељног упознавања музичке педагогије и усмеравања ка успешном наставку школовања на мастер академским студијама.

Ударачки инструменти
  • Распоред предмета по семестирма и годинама студија

 

Циљ студијског програма Ударачки инструменти – Основне академске студије је изграђивање музичког педагога за практичну примену стечених знања и вештина из области ударачких инструмената у педагошком и креативном раду у школама за основно музичко образовање и школама општеобразовног типа. Циљ овог студијског програма је и изграђивање свестраног музичког извођача оспособљеног за самосталну уметничку делатност у оркестрима и ансамблима, институцијама културе и јавном музичком животу. Разноврсност и свеобухватност садржаја студијског програма имају за циљ стицање новог, координацију и систематизацију усвојеног знања и искуства у функцији оспособљавања за самосталан стручно-уметнички рад, као и у циљу успостављања комплексног приступа оркестарској, камерној и литератури за ударачке инструменте, омогућавања темељног упознавања музичке педагогије и усмеравања ка успешном наставку школовања на мастер академским студијама. По завршетку студијског програма основних академских студија- Ударачки инструменти, стиче се стручни академски назив Дипломирани музички уметник-перкусиониста.

Сликарство

 

Студијски програм Основне академске студије – Сликарство  је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење ликовном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима сликарства на високошколским ликовним установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Структура студијског програма је конципирана у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у предшколским установама, основним школама, интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у ликовном животу и наставак усавршавања на мастер академским студијама. Студент завршетком студија  стиче академски назив Дипломирани ликовни уметник.

 

Графички дизајн

 

Студијски програм Основне академске студије – Графички дизајн  – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење примењеном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима графичког дизајна на примењеним високошколским установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Садржај студијског програма је конципиран у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у предшколским установама, основним школама, интердисциплинарним истраживачким, графичким-дизајнерским и уметничким тимовима и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у уметничком животу и наставак усавршавања на мастер академским студијама. Студент завршетком студија стиче академски назив Дипломирани примењени уметник.