РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

 I ГОДИНА

Музичка теорија и педагогија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

II ГОДИНА

Музичка теорија и педагогија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

III ГОДИНА

Музичка теорија и педагогија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

IV ГОДИНА

Музичка теорија и педагогија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Музичка теорија и педагогија – Распоред предавања pdf

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

 

КЛАСЕ ИЗВОЂАЧА

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

I година –  Распоред предавања (pdf)

 

II година – Распоред предавања (pdf)

 

III година – Распоред предавања (pdf)

 

IV година – Распоред предавања (pdf)

 

Мастер академске студије – Распоред предавања (pdf)

I година – Распоред предавања (pdf)

 

II година – Распоред предавања (pdf)

 

III година –Распоред предавања (pdf)

 

IV година – Распоред предавања (pdf)

 

Мастер академске студије – Распоред предавања (pdf)