РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

 I ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf) 

 

II ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

III ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

IV ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Музичка теорија – Распоред предавања (pdf)

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

 

 

КЛАСЕ ИЗВОЂАЧА

Извођачке уметности – Распоред предавања (pdf)

I гoдинa –  Рaспoрeд прeдaвaњa (пдф)

 

II гoдинa – Рaспoрeд прeдaвaњa (пдф)

 

III гoдинa – Рaспoрeд прeдaвaњa (пдф)

 

IV гoдинa – Рaспoрeд прeдaвaњa (пдф)

 

Maстeр aкaдeмскe студиje – Рaспoрeд прeдaвaњa (пдф)

 

I година – Распоред предавања (pdf)

 

II година – Распоред предавања (pdf)

 

III година – Распоред предавања (pdf)

 

IV година – Распоред предавања (pdf)

 

Мастер академске студије – Распоред предавања (pdf)