РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

за академску 2022/2023. годину

 I ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања

Извођачке уметности – Распоред предавања 

 

II ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања

Извођачке уметности – Распоред предавања

 

III ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања

Извођачке уметности – Распоред предавања

 

IV ГОДИНА

Музичка теорија – Распоред предавања 

Извођачке уметности – Распоред предавања 

 

КЛАСЕ ИЗВОЂАЧА

Извођачке уметности – Распоред предавања

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Музичка теорија – Распоред предавања

Извођачке уметности – Распоред предавања

I година – Распоред предавања

 

II година – Распоред предавања

 

III година – Распоред предавања

 

IV година – Распоред предавања

 

Мастер академске студије – Распоред предавања