JAВНE НAБAВКE

2019

2018

2017

2016

2014

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 02-2014 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 05 2014- ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА)
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 06 2014- УСЛУГЕ ШТАМПАЊА

2013

Trenutno nema javnih nabavki velike vrednosti