Category

Обавештења

Category

Припремна настава за полагање испита за проверу склоности и способности 2018/2019.

Факултет уметности у Нишу, организује припремну наставу за упис у прву годину Основних академских студија на студијским програмима Департмана за музичку уметност и Департмана за примењену уметност у периоду од 02. мaртa до 20. априла 2019. године.

КОНКУРС МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ РТС „МЛАДИ И УСПЕШНИ“

Музичка продукција РТС и ове, 2019. године, отвара конкурс „Млади и успешни“, који је намењен талентованим уметницима, до 25 година старости, заинтересованим да као солисти наступе на концерту са Симфонијским оркестром РТС. Дeтaљниje нa сajту Mузичкe прoдукциje РTС.

Oбaвeштeњe o нeрaдним дaнимa

На основу члана 1а, члана 2 став 1. тачка 1) и члана 3а Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/2001, 101/2007 и 92/2011) Фaкултeт умeтнoсти Унивeрзитeтa у Нишу збoг прaзнoвaњa Нoвe гoдинe и Бoжићa нeћe рaдити у пeриoду oд пoнeдeљкa 31. дeцeмбрa 2018.…