Category

Обавештења

Category

Прeлиминaрнa рaнг листa зa студeнтскe крeдитe и стипeндиje шкoлскe 2021/2022. гoдинe

Teрмини кoлoквиjумa из Историје музике

ИСТОРИЈА МУЗИКЕ: ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА У ПРВОМ РОКУ СРЕДА, 22. децембар: Историја музике I година (учионица 2) Музичка теорија: 14h Клавир: 15,30h Гудачи: 16,30h Дувачи: 17,30h Гитара, Хармоника, Удараљке, Соло-певње: 18,30h ЧЕТВРТАК, 23. децембар: Историја музике II година (учионица 2) Музичка теорија: 14h Клавир: 15h Гудачи: 16h…