мaс. Ивана Милошевић

мaс. Ивана Милошевић (1982) дипломирала 2006. године  на Факултету уметности у Нишу на одсеку за Општу музучку педагогију, на предмету Хармонија са хармонском анализом. Мастер студије завршила је у Нишу, 2014. године,  на Факултету уметности, на студијском програму за Општу музичку педагогију и стекла академски назив – Мастер теоретичар уметности. Тренутно је на докторским студијама у Скопљу, Македонији, на Факултету за музичку уметност, на студијском програму – Музичке науке. Стручно усавршавање стиче учешћем на стручним семинарима, скуповима и обукама стручног усавршавања. Учествовала је на научним скуповима (Бугарска, Република Српска) на којима је презентовала радове из области музичке педагогије. Аутор је рада штампаног у часпопису Artefact.  Учествовала је на стручном семинару професора Александра С. Вујића одржаном 2004. године у организацији друштава музичких и балетских педагога Србије. Учествовала је на стручном скупу усавршавања Мотивациона улога музике у образовању и васпитању деце одржаном 2013. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Нишу. Савладала је обуку стручног усавршавања Реализација програмских садржаја историје музике, музичких инструмената и музичких облика у oсновним и средњим школама 2015. године у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Нишу. Радна биографија садржи бројне активности у руковођењу хоровима. Учествовала је у пројекту Србија у ритму Европе као диригент дечјих хорова у Алексинцу, Пироту, Зајечару, Свилајнцу, Прокупљу, Ћуприји и Нишу. Посебно се истиче рад са Нишким камерним хором, чији је диригент од 2012. године и са којим је наступала на домаћим и иностраним фестивалима и освојила бројне дипломе и захвалнице. Од 2018. године ради као асистент за Ужу теоријско-уметничку област-Теоријски предмети на Факултету уметности у Нишу.