др ум. Миљана Раденковић

Миљана Раденковић (1989) дипломирала је на Факултету уметности у Нишу 2012. године на студијском програму Графички дизајн, а 2013. године је на истом факултету завршила мастер академске студије. Тренутно је на докторским студијама, смер Примењене уметности и дизајн, на Факултету примењених уметности у Београду. У току школовања била је корисник студентске стипендије Министарства просвете и науке Републике Србије, као и стипендиста Фонда за младе таленте Доситеја. Ради као асистент за Ужу уметничку област – Графички дизајн, Графичке комуникације на Одсеку за примењене уметности Факултета уметности у Нишу. Од низа реализованих пројеката и објављених радова из области графичког дизајна, истичу се: фотографија на тему Сиромаштво – ре:акција? објављена у специјалном броју магазине Лицеулице поводом Међународног дана борбе против сиромаштва; идејно решење једне од спомен-чесама у оквиру пројекта 17 чесама за 17 векова Миланског едикта у Нишу; плакат Water is life, објављен у Часопису за књижевност, уметност и културу Градина; дизајн корица за монографију Пола века Универзитета у Нишу, визуелни идентитет 50 година Универзитета у Нишу, визуелни идентитет Форум за примењену етику Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу; визуелни идентитет 50 година извиђаштва у Белој Паланци Одреда извиђача Ремизијана; визуелни идентитет Тим за полетарце и пчелице Савеза извиђача Србије итд. Добитник више награда у домену примењених уметности и графичког дизајна, од којих се издвајају: I награда на Палети младих 2015 у Врбасу и III награда у категорији Дизајн плаката на PDP Conference 2014 у Новом Саду. Излагала на десет самосталних и више од седамдесет колективних изложби у земљи и иностранству. Члан УЛУПУДС-а од 2015. године.