др ум. Јефимија Стоичић

Јефимија (рођ. Коцић) Стоичић (1992) рођена је у Нишу. Дипломира­ла је на Факултету уметности у Нишу на одсеку за графички дизајн. На истом факултету завршила је мастер академске студије 2015. го­дине. Године 2017. завршила је и мастер студије Факултета дигитал­них уметности Универзитета Метрополитан у Београду. Докторирала је на Факултету примењених уметности у Београду 2019. године. Од 2016. године ради на Факултету уметности у Нишу као асистент на предмету Просторна графика Одсека за примењене уметности. Њена излагачка делатност до сада броји 18 самосталних изложби и преко педесет групних изложби у земљи и иностранству. Уметнички је руководилац и оснивач Мултимедијалног колектива „Екс.Тензија“ при Студентском културном центру Ниш. Од 2014. године 15 пута је била члан жирија ликовних и литерарних конкурса у земљи. Члан је МЕНСЕ, међународне организације која окупља високо натпросечно интелигентне људе од 2019. године. Члан је СЕРСЕ, Удружења сомелијера Србије од 2022. До сада је објавила једну књигу поезије „Везе“ (2012, НКЦ Ниш).