др Данијела Здравић-Михаиловић

др Данијела Здравић-Михаиловић (1974), Вишу музичку школу завршила 1995., а 1998. дипломирала на Факултету уметности у Приштини, Општа музичка педагогија из предмета Музички облици. Године 2000. стипендиста је Министарства за науку и технологију као један од учесника на пројекту Српска уметничка музика и фолклор. Магистрирала је 2005. на ФМУ у Београду из области музичких облика са темом Типови репризе у сонатном облику – први став у гудачким квартетима класичара – Франц Јозеф Хајдн и Волфганг Амадеус Моцарт. Од 2003. запослена је и ради на предмету Анализа музичког делана ФУ у Нишу, тренутно у звању наставник стручног предмета. Један је од организатора научног скупа Приступ музичком делу на ФУ у Нишу и рецензент зборника радова у издању Факултета. Аутор је више радова из области музичке теорије и анализе, као и музичке педагогије. На Филозофском факултету у Нишу одобрена је тема њене докторске дисертације Естетски доживљај музике у наставној праксина департману за Педагогију. Радови: Видови динамизације репризе у сонатном облику класичара, Часопис за књижевност, језик, уметност и културу, Наслеђе број 4, ФИЛУМ, Крагујевац, 2006.; Статус репризе у сонатном облику, Музичка теорија и анализа 4, ФМУ, Београд; Специфичност драматургије сонатног облика као одраз динамизације репризе у првом ставу симфонијског циклуса – Франц Јозеф Хајдн: Лондонске симфоније, Међународни научни скуп Дани Владе С. Милошевића, зборник радова, Академија умјетности, Бања Лука, 2007.; Карактеристике драматургије сонатног циклуса у Лондонској симфонији број 104 Франца Јозефа Хајдна, Музичка теорија и анализа 5, ФМУ, Београд, 2008. Драматургија сонатног облика у првим ставовима Хајднових гудачких квартета оп. 76 и оп. 77, Међународни научни скуп Дани Владе С. Милошевића, зборник радова, Академија умјетности, Бања Лука, 2010. Тумачење периода у литератури српских, руских, бугарских и македонских аутора (Перичић, Михајловић, Поповић, Заткалик, Мазељ, Стојанов, Бужаровски), Музичка теорија и анализа 7, Факултет музичке уметности, Београд, 2010. Радови у штампи: Карактеристике музичке реченице у трећим ставовима Хајднових Лондонских симфонија, Приступ музичком делу, Између паралелног и контрастног периода – предлог типологије периода према одликама тематског плана, Класични сонатни облик у уџбеничкој литератури,Приручник за анализу једноставних облика 1 (барок и класицизам).