др Соња Цветковић

др Соња Цветковић (1963), дипломирала и магистрирала на одсеку за музикологију Факултета музичке уметности у Београду. На истом одсеку одбранила 2010. године докторску дисертацију под називом Музичка пракса у Нишу од краја 19. века до почетка Другог светског рата као део идеолошке, културне и уметничке стварности. Главна подручја интересовања национална историја музике 19. и прве половине 20. века. Учествовала на музиколошким и музичко-теоријским скуповима у Београду, Нишу и Крагујевцу. Објављује  научне радове у стручним часописима и зборницима са научних скупова. На Факултету уметности у Нишу ради од 2001. године. Била је ангажована на Музичком одсеку Академије уметности у Новом Саду. Члан је Музиколошког друштва Србије. Важније референце: Композитор, публициста и педагог Драгутин Чолић (1907–1987), поводом 100-годишњице рођења, Нови звук – интернационални часопис за музику, бр. 29, 2007, стр. 23–35; Стваралаштво Петра Стојановића у музичкој критици и историографији, у: И. Перковић-Радак, Д. Стојановић-Новичић, Д. Лајић (уреднице): Историја и мистерија музике – у част Роксанде Пејовић, зборник радова. Београд, Факултет музичке уметности, 2006, стр. 309–318; Последња стваралачка етапа Драгутина Чолића и њени мoдeрнистички домети у генерацијском контексту, у: М. Веселиновић-Хофман, М. Милин (уреднице): Праг и студенти композиције из Краљевине Југославије, зборник радова. Београд, Музиколошко друштво Србије, 2010, стр. 209–216; Музика, мултикултурализам и концепт genius loci: балкански и медитерански топоси у звучном простору српске уметничке музике, Теме – часопис за друштвене науке, бр. 4, Ниш, 2011, стр. 1303–1321; Архив Југословенских/Интернационалних хорских свечаности: од папирне до дигиталне историје фестивала, “Музика на папиру, музика на екрану” – XI интернационални симпозиујм Катедре за музикологију Факултета музичке уметности у Београду, Београд, април 2012. Објављене монографије: Соња Маринковић, Соња Цветковић: Споменица Стевану Стојановићу Мокрањцу, Ниш, Нишки културни центар, 2014, Музичка пракса у Нишу од краја XIX века до почетка Другог светског рата – идеолошки, културни и уметнички контекст, Ниш, Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, 2015.