Др Љиљана Петровић

Др Љиљана Петровић (1964), дипломирала је на двопредметној групи Француски језик и књижевност и италијански језик на Филолошком факултету у Београду. На Филолошко-уметничком факултету (ФИЛУМ) у Крагујевцу 2015. године, одбранила је докторску дисертацију из области компаративне књижевности (италијанске и француске) и стекла академски назив доктора филолошких наука. Предавала је у Гимназији “Светозар Марковић”, на Француском институту, на Вишој музичкој школи, а од 2002. године и на Факултету уметности у Нишу. За симултане и консекутивне преводе ангажована је у Француском културном центру и на међународним конференцијама. Од 2007. године, стални је судски преводилац за италијански и француски језик при Окружном суду у Нишу. Стипендиста је италијанске Владе на Универзитету за странце у Перуђи и француске Владе на Институту за француске студије у Туру и у Међународном центру за педагошка истраживања у Нанту. Од 2009. је на Факултету уметности у Нишу, у звању предавача за Италијански језик. Аутор је више научних радова и учесник научних скупова у земљи и иностранству.