Др Љиљана Петровић

Др Љиљана Петровић(1964) дипломирала je на Филолошком факултету у Београду – Одсек за француски језик и књижевност и Одсек за италијански језик. На Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу одбранила докторску дисертацију из области компаративне књижевности. Од 2007. године, стални је судски преводилац за италијански и француски језик при Окружном суду у Нишу. Стипендиста је италијанске Владе на Универзитету за странце у Перуђи и француске Владе на Институту за француске студије у Туру и у Међународном центру за педагошка истраживања у Нанту. У звању је доцента на Факултету уметности у Нишу где предаје италијански језик.