Мр Мирослав Живковић

Мр Мирослав Живковић (1972.), дипломирао 1996. године на Факултету уметности у Приштини, где је завршио и постдипломске студије 1998. године. За ванредног професора на предмету Вечерњи акт изабран је 2010. године на Факултету уметности у Нишу. Самостално је излагао 34 пута, а колективно више од 150 пута у земљи и иностранству. Добитник је неколико награда за сликарство и учесник на виша од 50 колонија у земљи и иностранству. Оснивач је ликовне колоније Дивљана у Белој Паланци. Као сарадник Народног Музеја у Нишу, у екипи проф. Франца Цурка и Милета Симића, радио је на конзервацији покретних споменика у манастиру Хиландар (1993-2002) у 15 кампања по месец дана. У периоду 1992-1999. године, као сарадник Покрајнског завода за заштиту споменика културе, ради на конзервацији и рестаурацији икона и фреско живописа у више манастира на Косову и Метохији. Сарадник је Народне библиотеке у Белој Паланци и члан уредништва Белопаланачког зборника. Тренутно је на  докторским студијама на Факултету уметности у Нишу.