мр Сања Девић

мр Сања Девић (1980), дипломирала на Факултету уметности у Нишу, на Одсеку за графички дизајн. Магистрирала 2013. године на Факултету ликовних умјетности Цетиње, Универзитета Црне Горе. Оснивач је графичког студија Logic Center и сајтова devicdesign.com и sanjadevic.com. Током професионалног рада реализовала је велики број пројеката за клијенте широм света у свим областима графичког дизајна (САД, Канада, Велика Битанија, Тајланд, Швајцарска, Сингапур, Француска, Мексико, Норвешка, Хрватска). Од реализованих радова у земљи треба споменути бројна идејна решења књига, објављених од стране издавачке куће Зограф, Despot book и Et cetera, као и бројне радове из области просторне графике. Њена излагачка делатност броји седамнаест самосталних изложби и уметничких пројекта и преко шездесет групних изложби у земљи и иностранству (Италија, Бугарска, Хрватска, Црна Гора итд). Добитник је више награда из области дизајна (награде за декоре металац посуђа од којих се два сета могу наћи у продаји, награде Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Црној Гори, похвале Жирија на међународном бијеналу и прве награде за књигу минијатуру ” The book of life Lessons” у области примењених уметности на међународној изложби у Мајданпеку)  и стипендија за остварене изузетне резултате у току студирања (Норвешка стипендија, Стипендија Министарства просвете и спорта РС), као и Повеље студенту генерације, Универзитета у Нишу. Њени радови објављивани су у књигама (Знаковито 2, Знаковито 3) и часописима у земљи и иностранству (Creative Quarterly). Од 2008. члан је Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС-а) на Дизајн секцији. Запослена је на Факултету уметности у Нишу као ванредни професор за Ужу уметничку област – Стручни предмети грачког дизајна, Просторна графика – главни предмет на Департману за примењене уметности.