мр Катарина Ђорђевић

мр Катарина Ђорђевић (1966), завршила Факултет ликовних уметности у Београду 1992. Постдипломске студије завршила на ФЛУ у Београду 1994. Тренутно је ванредни професор, предмети Цртање и Сликање, и припрема одбрану докторског уметничког пројекта на Факултету уметности у Нишу. Члан је УЛУС-а од 1993. Групно излагала на више од 200 изложби у земљи и иностранству (Канада, Шпанија, Италија, Чешка, Грчка, Бугарска, Турска, Иран, Македонија, Црна Гора, БиХ), а самостално 32 пута (Србија, Иран, Бугарска, Турска, Шпанија, Италија, БиХ). Добитник 7 награда за сликарство и графику. Самосталне изложбе и награде (избор): 2012. Мостар, БиХ, Галерија Алуминиј, изложба слика и цртежа Корени; 2012. Toffia, (РИ), Италy, 33officinacreativa, изложба цртежа и графика The Ancestors; 2012. Киркланд Лаке, Онтарио, Канада, Museum of Northern History, Award for Painting at the 5thContemporary Art Exhibition My Space in Miniature; 2012. Београд, Галерија ArtCentar, Прва награда за најбољи линорез Линобравура 2012 Изложба линореза и линогравура Линоарт; 2011. Almeria, Mojacar Playa, Spain, Fundation Valparaiso, изложба слика Spiral Cycle; 2010. Велико Трново, Бугарска, Галерија Спектрум, изложба цртежа; 2008. Измир, Турска, Gallerisi Yasar Ali Gunes, изложба слика; 2008. Ниш, ГСЛУ, Галерија Србија, изложба слика, цртежа и објеката; 2008. Монтана, Бугарска, Галерија Кутловица, изложба слика; 1996. Београд, Галерија Коларац, изложба слика.