др Наташа Нагорни-Петров

др Наташа Нагорни-Петров (1962), диплимирала 1985. на Одсеку за музичку теорију и педагогију, а магистрирала из области Хармонија са хармонском анализом – Основне карактеристике Дебисијевог хармонског мишљења и бојења у његовим клавирским прелудијумима, под менторством проф.Стојана Стојкова 1997., на Факултету музичке уметности у Скопљу. Тренутно припрема докторску дисертацију коју ће бранити на Филозофском факултету у Нишу. Педагошку делатност почиње 1987., радом на Вишој музичкој школи у Нишу, на предметима Аранжирање и Хармонија са хармонском анализом, и наставља на Факултету уметности у Нишу на предмету Хармонија са хармонском анализом у звању доцента. Од 2006/07. ангажовани је наставник на ФИЛУМ-у у Крагујевцу. Тренутно је у звању наставник стручног предмета. Учествовала је на домаћим и иностраним научним скуповима (Београд, Ниш, Сокобања, Бања Лука, Велико Трново) на којима је презентовала ауторске приказе из своје уже стручне области. Аутор је Збирки задатака из Хармоније: Дијатоника, 2000, ВМШ, Ниш и Хроматика, 2008, Пунта, Ниш. Објављени радови: Избор тоналитета и начин модулирања у клавирским фантазијамакв 394, 396, 397 и 475 В. А. Моцарта, I симпозијум композитора, етномузиколога и музичких теоретичара, Сокобања, 2005.);Улога и значај клавирске деонице у грађи соло-песама Франца Шуберта и Присуство фолклорних елемената у грађи концерта за клавир и оркестар А. Дворжака; Мађународни научни скуп „Дани Владе Милошевића“, Бања Лука, 2007/8. За зборнике у штампи приредила је радове на теме: Приказ различитих лествичних структура у грађи концерта за клавир и оркестар у Ге-дуру Мориса Равела; Приказ хармонског дешавања  у соло-песмама циклуса „Дицхтерлиебе“ оп.48 Роберта Шумана; Улога хроматике у грађи концерта за клавир и оркестар оп. 54 а-мол Роберта Шумана; Модулациони план Роберта Шумана у грађи концерта за клавир и оркестар у а-молу оп.54; Присуство целостепене лествице у грађи прелудијума „Једра“ Клода Дебисија. Каденца у протестантском коралу Ј.С.Баха; Хармонски приказ клавирске етиде бр.6 уес-молу оп.10 Фредерика Шопена; Зимско путовање – још један поглед на хармонску структуру соло-песама  Франца Шуберта; Лепа млинарица – један поглед на хармонску структуру соло-песама Франца Шуберта.