др Драган Жунић

др Драган Жунић (1952), студије социологије завршио у Нишу. Докторат социолошких наука стекао на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 1984., одбранивши тезу под насловомРазвој идеје естетичког хуманизма. Служи се енглеским и немачким језиком. Студијске боравке имао је на Рур-универзитету у Бохуму, Немачка (1989), и на Универзитету у Бечу, Аустрија (1991). Радио је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 1978-2004.г. предмете:Социологија уметности,Естетика,Социологија културе и уметности са културном историјом Срба. Од октобра 2004.г. ради као редовни професор на Факултету уметности Универзитета у Нишу, где предаје следеће предмете:Социологија културе,Социологија културе и уметности,Филозофија уметности1 и 2,Естетика1 и 2. Годинама је држао предавања изЕстетикеза постдипломце Студијске групе за англистику и Студијске групе за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. У зимском семестру школске 2006/07.г. држао је курсКњижевност и идентитети: књижевна конструкција сопствана постдипломским студијама Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност, смер: Српска књижевност. Од школске 2011/12. ангажован је за извођење наставе на основним академским студијама на Департману за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, из курсева:Историја естетике 1и2Систематска естетика 1и2за школску 2011/12.). Од школске 2011/12. изводи наставу и на докторским студијама филологије на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, из курсеваПреглед естетичких теоријаиЕстетика 20. века. Обављао је следеће функције на универзитету: продекан Филозофског факултета Универзитета у Нишу (1989-1991), управник Студијске групе за социологију Филозофског факултета у Нишу (1991-1992), управник Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу (1992-1996), проректор Универзитета у Нишу (X 2000 – ИИ 2001), декан Филозофског факултета у Нишу (ИИИ 2001 – X 2004). Сада обавља следеће функције: начелник Одсека за проучавање народа односно (од 2009) Одсека друштвених наука Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу (од 2001.г. до данас), заменик управника Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу (од 2002.г. до данас). Свој научни рад центрира око следећих тема: естетска култура; историја култура; уметност у друштву – друштво у уметности; укус и образовање укуса; књижевност и идентитети; књижевност и сазнање; књижевност и историја; херменеутички проблеми интерпретације симболичких творевина. Објавио је више десетина научних радова из области естетике, социологије културе, социологије уметности, и следеће ауторске књиге:Естетички хуманизам(Ниш 1988);Ликови облика: фрагменти о уметности(Ниш 1991);Свакидашњи укус: критика моћи свиђања(Ниш 1994);Социологија уметности(Ниш 1995);Национализам и књижевност: српска књижевност 1985-1995(Ниш 2002);Весела естетика(Ниш 2004, Београд 2008);Причање смисла: књижевност и сазнање(Београд 2010);Отићи(Лесковац/Београд 2012). Приредио је следеће публикације:Естетско и свето(Ниш 1994);Права мањина(Ниш 2005);Традиционална естетска култура: естетска димензија куће(Ниш 2006);Традиционална естетска култура: свакодневље и празник(Ниш 2007);Традиционална естетска култура: тело и одевање(Ниш 2009);Традиционална естетска култура: хлеб(Ниш 2010);Традиционална естетска култура: игра(Ниш 2011). Члан је Социолошког друштва Србије, Естетичког друштва Србије, Европског друштва културе (СЕЦ), Српског филозофског друштва. Промовисан је у почасног доктора 21. маја 2004. (доцтор хонорис цауса) Великотрновског универзитетаСв. Ћирило и Методије, Велико Трново, Бугарска. За књигуПричање смисла: књижевност и сазнање(Београд: КИЗ Алтера, 2010) добио је наградуЗадужбине Николај Тимченкоу Лесковцу, за 2010. годину.