спец. Драгиша Баланесковић

спец. Драгиша Баланесковић (1953), завршио Вишу музичку школу у Нишу, и студије на Факултету музичке уметности у Приштини. Постдипломске специјалистичке студије из Камерне музике завршио је на Факултету музичке уметности у Београду у класи проф. Уроша Пешића. Био је асистент, а после и наставник за главни предмет – Виолина на Вишој музичкој школи у Нишу. Од 2003. године био је асистент на предмету Виолина, а од 2007. ради на предмету Оркестарске деонице. Од 1990-2007. радио је у Симфонијском оркестру, у једном периоду и као заменик концерт-мајстора. Награде и признања: Повеља 14. октобар, за допринос у музичком стваралаштву града; Као учесник протестних и хуманитарних концерата за мир, концертирао је и у земљи и у иностранству. Одржао је: 27 солистичких концерата, 27 концерата као члан гудачког трија и 140 концерата као прва виолина гудачког квартета. Учествовао је на концертима гудачких камерних оркестара и симфонијског оркестра (тутиста, заменик концерт-мајстора и концерт-мајстор). Члан је Интернационалног оркестра у Израелу који наступа у Јерусалиму (2012. и 2013.). Учествовао у  припремама оркестра Факултета уметности за оперету Слепи миш од Јохана Штрауса. Више од 40 година диригент је црквеног хора у Нишу.