др Јелена Цветковић Црвеница

др Јелена Цветковић Црвеница (1970) дипломирала је Општу музичку педагогију на ФМУ Универзитета уметности у Београду. Магистрирала је на Факултету уметности Универзитету у Приштини. На Учитељском факултету у Врању Универзитета у Нишу 2012. године. одбранила је докторску дисертацију Однос савремене педагогије према подстицању и развијању иманентног слуха и рецепције. Педагошку каријеру започела је 1994. године у музичкој школи Станислав Биничкиу Лесковцу. На Факултету уметности у Нишу у звању ванредни професор задужена је за извођење наставе на основним и мастер академским студијама за наставни предмет Солфеђо и Методика наставе солфеђа. У издању Факултета уметности у Нишу и  центра САНУ, објавила је монографију под називом Иманентни слух и рецепција музике.Учесник је научних скупова у Србији, Републици Српској и Бугарској. Члан је Друштва предметних дидактичара Србије. Аутор је и модератор акредитованог семинара ЗУОВ-а за стручно усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника у школској 2014/2015. и 2015/2016. години. Рецензирала је уџбенике и приручнике, научне радове у домаћим и међународним часописима и зборницима. Поред професионалног ангажовања, друштвено и уметнички је ангажована. Добитник је бројних награда и признања. Подручја интересовања су јој: методика наставе солфеђа у Србији, педагошка наставна пракса, уџбеничка литература за наставни предмет Солфеђо у општеобразовним и средњим школама Србије.