мр Драган Томић

мр Драган Томић (1977)дипломирао на Одсеку композиције у класи проф. мр Војне Нешић. Постдипломске студије започео у класи проф. мр Гоцета Коларовског на Факултету музичке уметности у Скопљу, а завршио у класи проф. др Димитрија Бужаровског. Усавршавао се и сарађивао са еминентним професорима, мр Срђаном Јаћимовићем композитором, затим мр Гоцетом Коларовским композитором и др Димитријем Бужаровским композитором, пијанистом и музикологом. Аутор је композиција за различите инструменталне, вокално-инструменталне и вокалне ансамбле. Од композиција за соло инструменте, камерне и симфонијске музике,  издвајају се: Симфонијска поема бр.1Медијана – за солисте, камерни хор и оркестар, Увертира за глас и симфонијски оркестарЗвуци – за камерни састав, Константинова фуга за гудачеПетлови појев – за флауту, клавир, глас и камерни хор, Женска свита – за женски хор. Кyрие елеисон – за мешовити хор, Нишка фантазија – за дувачки оркестар и др. Сарађује као корепетитор, композитор и аранжер са Академским хором СКЦ-а Универзитета у Нишу, Женским хором СКЦ-а Универзитета у Нишу, Нишким камерним хором, Академским камерним оркестром СКЦ-а Универзитета у Нишу, Нишким симфонијским оркестром, Камерним оркестром Concertante Факултета уметности у Нишу. Његова дела извођена су на концертима и фестивалима у Србији, Македонији, Словенији, Бугарској, Грчкој, Шпанији и Русији, Енглеској, Пољској. Био је продекан за наставу у периоду октобар 2013. – октобар 2016. Ради као ванредни професор на основним и мастер академским студијама Факултета уметности у Нишу на предметима Основе оркестрације, Вокална литературе и Познавање музичких инструмената.