др Данијела Стојановић

др Данијела Стојановић (1963), дипломирала је 1985. године на Факултету музичке уметности Универзитета Св. Кирил и Методиј у Скопљу на теоријском одсеку. Звање магистра уметности из области Контрапункта стиче 2003. на Факултету уметности у Приштини (седиште Звечан). Докторирала је на Департману за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Нишу 2015. године, са темом Континуитет успеха ученика и студената у настави Контрапункта,чиме је стекла звање доктора педагошких наука. Од 2003. године ради на Факултету уметности Универзитета у Нишу, на студијском програму Општа музичка педагогија основних академских студија на предмету Контрапункт. Активна је у раду органа Факултета: шеф Катедре за теоријске предмете, шеф Одсека за музичку уметност,  члан Комисије за акредитацију, члан Организационог одбора научног скупа БАРТФ, члан Редакцијског одбора часописа Artefact, уредник Зборника радова са Другог научног скупа Балкан Арт Форум 2014 Уметност и култура данас: Дух времена и проблеми интерпретације, координатор је на европском пројекту EUROPE BALKAN MUSIC PROGRAM (2016-2019), а тренутно је продекан за уметнички и научни рад. У циљу стручног усавршавања учествује на научним симпозијумима, а поље интересовања је усмерено ка полифоној анализи дела савременог македонског композитора Стојана Стојкова и ка области музичке педагогије.