мр Јадранка Мишић Пејовић

мр Јадранка Мишић Пејовић (1960), од 2009. студент докторских студија на Факултету уметности у Нишу, Одсек: Сликарство; Магистрирала на Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду, Одсек Зидно сликарство, у класи проф. Слободана Ђуричковића; Дипломирала на Факултету примењених уметности у Београду, Одсек сликарство; На Факултету уметности Универзитета у Нишу ради од 2005. Тренутно у звању ванредног професора на предметима Ликовна технологија и Сликарска технологија. Изложбе: 12 самосталних изложби у градовима у Србији (Ниш, Београд, Врање, Краљево, Лесковац, Прокупље, Димитровград, Зајечар, Смедеревска Паланка, Пирот). Мозаици и осликавање цркава: 2008-09.г. сликала живопис у припрати и параклисима цркве св. Пантелејмона у Нишу секо техником; 2007. урадила мозаик Речно божанство, 200х200 цм, у Wellness центру у хотелу Радон, Нишка Бања; 2007. урадила порталну мозаичку икону Св. Петар и Павле, 200х124 цм, у цркви Св.Петар и Павле, у селу Осипаоница крај Пожаревца; 2006. осликала иконе за царске двери и севарне и јужне галеријске капеле у Саборном храму Св Тројица у Нишу; 2003. конзервирала дарохранилницу у цркви Св. Петка у селу Ћурлина код Ниша; радила на чишћењу икона у црквиСв. Петка, у селу Ћурлина код Ниша, које су пре тога биле саставни део старог иконостаса у цркви Св. Никола у Нишу. Публикације: Монографија „Мозаици Ниша”(у припреми); Ова монографија увршћенаје у План и програм рада Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу,као и у Програм обележавања 1700. годишњице проглашења Миланског едикта на Универзитету у Нишу.