Веснa Гагић
Сећање на Пају Јовановића и Константина Бабића: каталог биографске изложбе и библиографије радова

Одобреним пројектом Министарства културе и информисања Републике Србије, Библиографска и изложбена монографска презентација српских уметника – Константина Бабића и Паје Јовановића, у оквиру библиотечко-информационе делатности, за 2020. годину, реализовано је издање монографије Сећање на Пају Јовановића и Константина Бабића: каталог биографске изложбе и библиографије радова, аутора Весне Гагић.  Издање је двојезично, на српском и енглеском језику, где је сам превод на енглески језик Министарство одобрило кроз сам пројекат. Монографија прати реализовану изложбену у концертну активност у организацији  Библиотеке Факултета уметности у Нишу у току  2017. године. Сама монографија поред изложбених каталога, садржи стручне радове познавалаца живота и дела српских уметника, као и библиографије радова о њима.