мас. Неда Николић

мас. Неда Николић (1995) завршила је oсновне академске студије на Факултету музичке уметности у Београду – Одсек за музичку теорију (2017), на коме је завршила и мастер академске студије – Одсек за музичку теорију (2018), са највишом оценом и стекла звање мастер теоретичар уметности. Награду “Дејан Деспић”, коју додељује Факултет музичке уметности у Београду, добила је за најбољи мастер рад одбрањен током академске 2017/18, са темом “Обликотворност формалног типа песме у Другом виолинском концерту Станојла Рајичића” под менторством ванр. проф. др ум. Ивана Бркљачића (2019). Докторске академске студије, такође на Факултету музичке уметности у Београду – Одсек за музичку теорију, уписала је 2018. године. Излагала је радове на Годишњим сусретима студената музичке теорије 2017. и 2018. године, а објављивала је рад у Зборнику радова студената одсека за музичку теорију 2018/19. године. Имала је јавне наступе на клавиру “Ерику Сатију у част” у Артгет галерији (2014), Народној библиотеци и СКЦ-у (2016). Од 2019. године ради као сарадник у звању асистента за Ужу стручну област – Теоријски предмети на Факултету уметности у Нишу.