Анкетирање наставника, сарадника и запослених  Факултета уметности ради сачињавања Извештаја о самовредновању биће извршено онлајн у периоду од 22. маја до 22.  јуна 2024. године.  Упитник је анониман и спроводи се искључиво у циљу побољшања наставног процеса и организације факултета. Анкету можете попунити на следећем линку ПОРТАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ

Comments are closed.