Др Данијела Здравић Михаиловић, ванредни професор, по трећи пут је именована за уредника научног часописа FACTA UNIVERSITATIS ‒ VISUAL ARTS AND MUSIC, у издању Универзитета у Нишу. По оцени Министарства науке, технолошког развоја и иновација часопис припада категорији истакнутих националних часописа (М52) у 2023. години.

Comments are closed.