Факултет уметности Универзитета у Нишу у сарадњи са Научно-технолошким парком Ниш вас позива на предавања у оквиру пројекта „Знања и вештине за дигитално доба”, аутора Миодрага Обрадовића.

Предавање „Дигитална трансформација медија и културе“ реализоваће др Ана Мартиноли, ред. проф. ФДУ у Главној Сали за састанке Научно-технолошког парка у Нишу, 30.10.2023. од 12 часова.

Пријаве за учешће послати мејлом на obradovic.miodrag@gmail.com због ограниченог броја места. У пријави навести име, презиме, занимање и мејл.

Пројекат је подржало Министарство културе Републике Србије.

Аутор и менаџер пројекта: Миодраг Обрадовић
Дизајн: проф. Миљан Недељковић
 
 ////////////////////////////////////////////////////

“Knowledge and Skills for the Digital Age”
 
The Faculty of Arts Nis, in cooperation with the Science and Technology Park Nis, invites you to lectures within the project “Knowledge and Skills for the Digital Age”, authored by Miodrag Obradovic.

The lecture “Digital transformation of media and culture” will be held by Ph.D Ana Martinoli, Full prof. FDA in the Main meeting room of the Science and Technology Park in Nis, 30.10.2023. from 12:00.

Applications for participation should be sent by email to obradovic.miodrag@gmail.com due to the limited number of places. In the application, state your name, surname, occupation and email.

The project was supported by the Ministry of Culture of the Republic of Serbia.

Author and Project manager: Miodrag Obradovic
Design: prof. Miljan Nedeljkovic

#project #knowledge #skills #digitalage #digitalmedia #lecture #transformation #media #culture #creativeindustries #event #management

Comments are closed.