МАЈ 2024.

ЦИКЛУС ИЗЛОЖБИ: АФИРМАЦИЈА МЛАДИХ / СТУДЕНТСКЕ ИЗЛОЖБЕ

 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ – КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАФИЧКОГ ДИЗАЈНА, ГРАФИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ КЊИГЕ И ПЛАКАТА СТУДЕНАТА ДЕПАРТМАНА ЗА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

аутор изложбе: Анита МИЛИЋ, ванредни професор

 

Назив изложбе: ИДЕНТИТЕТ КЊИГЕ И ПЛАКАТА

 

Кoлeктивнa излoжбa студентских радова графичког дизајна Фaкултeтa умeтнoсти у Нишу четврти пут остварује комуникацију са другим Универзитетима уметности, институцијама културе и широм јавности у Срећној галерији Студентског културног центра у Београду. Сада, када је Департман за примењене уметности изградио свој идентитет на београдској ликовној сцени ревиалним изложбама Визуелном реториком до идентитета, наступа са изложбом ИДЕНТИТЕТ КЊИГЕ И ПЛАКАТА.

Актуелна изложба ИДЕНТИТЕТ КЊИГЕ И ПЛАКАТА настала је као резултат контекстуализације задатих наставних јединица на изборном предмету Графика књиге који изучавају студенти друге године основних студија на Департману за примењене уметности, Факултета уметности Универзитета у Нишу.

Изложени радови обухватају две дисциплине – графику књиге и плакат, а обрађују по две теме. Прва тема дефинисана је плакатом и презентацијом идејног решења књиге посвећеним поезији Мирослава Мике Антића, односи се на цело његово стваралаштво или на одређен стих или мисао. Друга тема дефинисана је плакатом за позив на културни догађај и презентацијом идејног решења насловне стране стручне књиге у тврдом повезу (иберциг) и решења за четири стране књижног блока.

На изложеним студентским радовима запажамо академску систематичност и експлицитност идејних концепата насталих из критичког мишљења, са тежњом да се средствима обликовања књиге и плаката оствари комуникација са публиком. Пажљиво одабране и примењене боје, писмо и типографија, логотипи, поруке и илустрације одражавају индивидуалност студената који излажу своје радове. То су:

Катарина Радујевчановић, Ђорђе Марковић, Илија Динчић, Исидора Очај, Саша Бранковић, Тамара Јоцић

Графички дизајн се на тржишту препознаје као средство за различите облике визуелног комуницирања за шта је потребно, не само дар, већ улагање у знање и искуство који се стичу управо на студијама дизајна. Изложба ИДЕНТИТЕТ КЊИГЕ И ПЛАКАТА резултат је континуираног рада између студента и ментора, уједно и потврда о стеченом знању и вештинама чиме Факултету уметности у Нишу даје препознатљив печат у култури града, земље и региона.

ванр. проф. Анита Милић

Comments are closed.