Креативне вештине графичког дизајна

 

Завршни мастер радови студената Департмана за примењене уметности обухватају широк спектар пројеката, од артефакта намењених задовољењу интелектуалних и естетских потреба, до функционалних производа, објеката и дигиталних система. Целокупан процес, од концептуализације до реализације, захтева примену креативних вештина и оригиналних визуелних израза којима се замисли и идеје претварају у естетски артикулисане дводимензионалне, дигиталне и просторне форме, употпуњене маштом, визијом и иновацијом.

 

Студенткиња Кристина Ђурђевић свој пројекат приказује кроз серију уметничких књига, скулптуру која представља рођење, тј. Богињу Мајку Земљу и планер за трудноћу и будуће материнство.

Наташа Илић свој завршни рад базира на илустрацији, типографији и колажу у простору који визуализују статистичке податке и стварају ефекат носталгије и градње моста између различитих старосних група.

Пројекат Александре Станковић обједињује дигитални и штампани материјал, са намером да се преко интерактивне књиге, скенирањем QR кода учини да арт терапија свим корисницима буде лако доступна.

Намера Теодоре Николић је да се сви сегменти рада на метафоричан начин и кроз употребу различитих медија, повежу идејом поновног буђења свести у вези са питањима која се баве моралношћу, хуманошћу и основним правима и слободама сваког човека.

Циљ мастер теме Саре Поповић је да се кроз процес истраживања прикаже ритам „бесконачног“ кретања, као фотографске и видео метафоре непрестаног трагања и залажења у сопствену суштину.

Студенткиња Андријана Станковић идентификује проблемско поље цикличног смењивања облика, полазећи од монограма као јединственог обележја личности, уз индивидуалан приступ и пуну слободу просторног обликовања графичких комуникација. Мила Теокаревић је осмислила апликацију која се састоји од графички обликованих плаката у простору који приказују менталне поремећаје. Приказане анимиране секције имају за сврху помоћ људима са менталним поремећајима.

Марко Томић има за циљ промоцију друштвених игара и развоја критичког мишљења и методе рада по фотографији као референци у илустровању и креирању карактера лика.

 

Реализацијом различитих идеја, концепата, предлога, решења и аргумената, студентски радови успешно осликавају резултате процеса креирања оригиналних завршних мастер пројеката. У складу са личним афинитетима, примењујући и интегришући сва стечена знања и креативне вештине, ови млади дизајнери се квалификују за самостално обављање уметничког и истраживачког рада, као и за даљи лични и професионални развој.

 

Др ум. Славица Драгосавац

Comments are closed.