Изложбa радова наставника и сарадника Департмана за примењене уметности и Департмана за ликовне уметности, поводом обележавања деветнаест година успешног рада Факултетa уметности Универзитета у Нишу бићe отворена у срeду 22. дeцeмбрa 2021. гoдинe у Концертно – изложбеном простору Факултета.

“Поводом обележавања деветнаест година успешног рада, Факултет уметности Универзитета у Нишу традиционално организује изложбу радова наставника и сарадника Департмана за примењене уметности и Департмана за ликовне уметности у Концертно – изложбеном простору Факултета. Празнична атмосфера прославе дана Факултета уметности у Нишу одличан је повод за осврт на продукцију у години на измаку која сведочи о континуираном раду, спремности за критичким самовредновањем, отворености за преиспитивањем сопствене праксе и потреби за сталним стручним усавршавањима.  

Концертно – изложбени простор Факултета уметности у Нишу, мапиран као један од најбоље опремљених излагачких простора југоисточне Србије, омогућава презентовање најразличитијих видова стваралаштва како традиционалних медијских форми, тако и оних дигиталних и синтетизованих. У овако јединственом градском амбијенту нецензурисаног простора деловања који омогућава контекстуализацију и упоредну опсервацију уметничких дела, наставници и сарадници Факултета уметности у Нишу, активни учесници не само српске већ и међународне ликовне сцене, изложили су своја дела заинтересованој публици.

На изложби радове представљају следећи аутори: Слободан Радојковић, Елизабета Маторкић Бисенић, Катарина Ђорђевић, Мирослав Живковић, Јадранка Мишић Пејовић, Зоран Костић, Перица Донков, Бојан Живић, Славица Драгосавац, Зоран Илић, Братислав Башић, Мирон Мутаовић, Лидија Узелац, Сања Девић, Анита Милић, Миљан Недељковић, Јелена Трајковић Попивода, Никола Марковић, Јелена Китић, Стеван Китић, Владан Ранђеловић, Маја Ђуровић, Биљана Станковић, Миљана Раденковић, Јефимија Коцић, Јована Ђорђевић и Јована Николић.

Поставка сумира континуитет стваралаштва, креативну адаптибилност, високе ликовне стандарде и неговање аутентичног ауторског приступа кроз разноврсне тематске проблематизције, препознатљив стил и изражајне потенцијале у различитим медијима и техникама. Додатно, у години препуној непредвиђених ситуација и изазова посебно на плану педагошког рада, наставници и сарадници Факултета уметности у Нишу показују да чак и најтежи деструктивни токови могу и морају бити изложени и уметничком промишљању, те да уметност може помоћи личној и колективној самоспознаји и трансформацији у инспиративне потенцијале. Важност обједињених поставки јесте у сусретима генерација и упознавању сопствених и других сензибилитета, као и у томе да омогући студентима да изграде једну непосреднију, хуманију и комплетнију слику својих професора. Овогодишња изложба наставника и сарадника Факултета уметности у Нишу сведочи да ова млада, али перспективна високошколска институција нуди стимулативно окружење за подизање и изоштравање личних креативних потенцијала и виталност стваралачких трагања.”  – Проф. др Тијана Борић

Comments are closed.