Излoжбa зaвршних рaдoвa студeнaтa Maстeр aкaдeмских студиja Дeпaртмaнa зa ликoвнe умeтнoсти бићe oтвoрeнa у Гaлeриjи Синaгoгa, у срeду, 08. jулa 2020. гoдинe, сa пoчeткoм у 19 чaсoвa. Свoje рaдoвe излaжу: Ивана Дуњић, Наташа Стошић, Сања Ђорђевић, Тамара Миладиновић и Александра Вуксановић. Гaлeриja je oтвoрeнa oд утoркa дo пeткa oд 10 дo 16 сaти, викeндoм oд 10 дo 15 сaти. Пoнeдeљкoм je зaтвoрeнa зa пoсeтиoцe. Излoжбa ћe трajaти дo 15. jулa 2020. гoдинe. Излoжбa ћe трajaти дo 15. jулa 2020. гoдинe.

 

“Традиционална изложба радова студената мастер студија Департмана за ликовне уметности Факултета уметности у Нишу, Универзитета у Нишу, није изостала ни ове године упркос (не)времену и изазовима које је 2020. донела оличена у пандемији новооткривеног вируса и из ње очекиваним узнемирујућим економским потресима широм света. Чини се да управо овакви периоди износе на видело сву комплексност уметничког промишљања и способност креативне адаптације чиме се чак и тескоба свакодневице може и уме зналачки искористити као маштовити полигон.

Публика која радо прати и посећује изложбене просторе Факултета уметности у Нишу има прилику да се упозна са делима пет младих ауторки стасалих у класама ванр. проф. мр Братислава Башића и ред. проф. мр Катарине Ђорђевић, еминентних предавача ове уважене академске институције која је непрестаним усавршавањем и прилагођавањем европским стандардима прерасла у препознатљиви бренд региона са кога излазе бројни уметници међународно вреднованих каријера. Ове године са по три рада представљају нам се: Ивана Дуњић, Наташа Стошић, Сања Ђорђевић, Тамара Миладиновић и Александра Вуксановић.

Представљена дела младих ауторки поседују снажну индивидуалност израза, сугестиван емотивни набој и интелектуалну промишљеност дела. Композициона логика и препознатљив ауторски рукопис остварују кохерентност међу радовима сваке од ауторки које, да се послужимо језиком музике, делују попут ритмичних триолских група које се могу проматрати као својеврсни триптиси и целине, али и као потпуно аутономна уметничка дела.

Тактилнизовне игре цртежа и истраживање његове специфичне изражајне сфере у наизглед фрагилној комбинованој техници туша и пера доноси нам Ивана Дуњић. На радовима Наташе Стошић која се поиграва мотивом гунгуле, метежа гомиле која се тиска, препознаје се потреба за истраживањем фацијалне експресије и физиогномије, које готово призивају на препознавање најразличитијих емоција, стања духа и карактера. Сања Ђорђевић, кроз прецизно дефинисане бојене планове и снажна просторна деловања чистих геометријских форми, тумачи предложене савремене геометријске теорије универзума. Користећи апстракцију, Тамара Миладиновић износи у први план свог уметничког интересовања фактуру и текстуралне вредности површина и облика. Радови Александре Вуксановић одају једно дубоко интимно поимање емоција туге осетне већ на први поглед кроз корпоралну реторику и тамну гаму.

Представљена дела још једном потврђују важност постепеног образовног циклуса који осведочено кроз дуготрајан и стрпљив рад бруси таленте и пружа им платформу за даљу успешност у уметничком деловању. Представљене уметнице сигурно трасирају своје место међу сликарима на које вреди обратити пажњу и чије ће изложбе отварати нове хоризонте оригиналних уметничких реализација.” Доц. др Тијана Борић

 

Comments are closed.