Излoжбa плaкaтa “Дeмoкрнтиja изнaд свeгa” Jeфимиje Кoцић бићe oтвoрeнa у чeтвртaк, 07. нoвeмбрa 2019. гoдинe oд 18 сaти у гaлeриjи “Цeнтaр” Цeнтрa зa културу Рaкoвицa.

 

Серија плаката “Демокрнтија изнад свега” бави се питањима слободе (личне, колективне, слободе мишљења и говора, кретања …) у ери “транспарентне демократије”, при чему јe слобода само израз који користе моћни појединци и групе, а који путем медија манипулишу народом. Тако, избор који бива постављен пред народ није ништа друго до покушај легитимизације ставова оних који тај избор постављају. Мишљење појединца постаје мишљење маса, лични ставови постају колективни. Лепота различитости сада је сувишна, а изворна идеја- демократија сада је демокрНтија- ствар која ником не треба.

Comments are closed.