ПЕТАК, 12. АПРИЛ, ЛО

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

ИМ 1, 2:  1230

ИМ 3, 4:  1300

ИМ 5, 6, апсолвенти: 1330

 

СУБОТА, 13. АПРИЛ, ЛО

ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

ИМ 1, 2: 1000

ИМ 3, 4: 1030

ИМ 5, 6, апсолвенти: 1100

Comments are closed.