ПОНЕДЕЉАК 18. 09.

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА И ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

10,00:    ИМ 1, 2

10,30:    ИМ 3, 4

11,00:    ИМ 5, 6, апсолвенти

Колоквијуми се одржавају у згради деканата, Кнегиње Љубице, соба 2

Comments are closed.