УТОРАК 29. 08.

МУЗИЧКА ТЕОРИЈА

10,00:    ИМ 1, 2

10,30:    ИМ 3, 4

11,00:    ИМ 5, 6, апсолвенти

 

СРЕДА 30. 08.

ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

10,00:    ИМ 1, 2

10,30:    ИМ 3, 4

11,00:    ИМ 5, 6, апсолвенти

Колоквијуми се одржавају у згради деканата, Кнегиње Љубице, соба 2

Comments are closed.