ЧЕТВРТАК 15. 06.

Извођачке уметности

15,00:    ИМ 1, 2

15,30:    ИМ 3, 4

16,00:    ИМ 5, 6, апсолвенти

 

ПЕТАК 16. 06.

Музичка теорија

15,00:    ИМ 1, 2

15,30:    ИМ 3, 4

16,00:    ИМ 5, 6, апсолвенти

Колоквијуми се одржавају у згради деканата, Кнегиње Љубице, соба 2

Comments are closed.